Novi Zakon o javno – privatnom partnerstvu TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona prepoznala je potrebu za izmjenom postojećeg odnosno donošenjem novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu kako bi se stvorili povoljniji uslovi i procedura za ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora te omogućila realizacija značajnijih razvojnih infrastrukturnih projekata na području Kantona. Naime, od početka primjene trenutnog Zakona iz razloga nepostojanja interesovanja, ili pak složenosti provodivosti Zakona, na području našeg kantona nije bilo realizovanih projekata javno – privatnog partnerstva. S tim u vezi, uz već raniju namjeru za pojednostavljenjem regulatornog okvira za projekte javno-privatnog partnerstva, Vlada Tuzlanskog kantona je uspostavila saradnju sa USAID-ovim Projektom jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP) čiji su predstavnici pružili tehničku i stručnu podršku Radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta novog zakonskog rješenja. Donošenje novog Zakona ujedno predstavlja realizaciju opredjeljenja Vlade za stvaranje ambijenta koji će potaknuti saradnju javnog i privatnog sektora na realizaciji projekata, a što će za cilj imati unapređenje kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona i doprinos cjelokupnom privrednom razvoju, te doprinos ispunjavanju prioriteta Reformske agende. Prilikom izrade Zakona o javno – privatnom partnerstvu Ministarstvo razvoja i poduzetništva je imalo u vidu potrebu usklađivanja zakona sa propisima Evropske unije. U tom smislu Zakon je usklađen sa odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Zelene knjige Evropske unije o javno-privatnom partnerstvu, Evropske direktive o javnim nabavkama, Evropske direktive o ugovorima kao i sa evropskom praksom u primjeni modela javno-privatnog partnerstva.

Pročitajte...