Novim Kolektivnim ugovorom do boljeg životnog standarda rudara

Plaće rudara u FBiH u narednom periodu iznosit će od 1.050 do 1.400 KM u zavisnosti od rudnika i njihovih proizvodnih rezultata, jedna je od odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost rudarstva koji su predstavnici sindikata i Vlade FBiH potpisali danas u Sarajevu. Novina je i to da će predstavnici sindikata od sada prisustvovati sjednicama nadzornih odbora rudnika, a najniža satnica povećana je sa 2,40 na 2,50 KM.

Pročitajte...