Nužna primjena zakonskih rješenja u cilju većeg učešća žena (VIDEO)

Prezentiranjem dokumenta “Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz procese EU integracija“ danas su predstavnici Delegacije EU i civilnog društva u BiH apelovali na buduće donosioce odluka da moraju osigurati veće učešće žena primjenom Zakona o ravnopravnosti spolova.

– Želimo da doprinesemo primjeni različitih zakonskih rješenja u BiH u cilju veće zastupljenosti žena – kazala je šefica komunikacija i glasnogovornica Delegacije Evropske unije u BiH Jamila Milović-Halilović.

Postojeći mehanizmi rodne ravnopravnosti na svim nivoima vlasti kontinuirano ne uspijevaju utjecati na politike rodne ravnopravnosti i provedbu politika i zakona u praksi. Iz tih razloga predstavnice civilnog društva prošle sedmice su razgovarale u Briselu s relevantnim akterima, kojima su iznijele zabrinutost zbog neučešća žena u politici u BiH.

– Iz jednog u drugi izborni ciklus bilježimo trend pada izabranih žena što znači da to vodi ka isključenju žena iz političkog dijaloga i života. To je jednostavno nedopustivo. Ne možemo govoriti o izgradnji demokratskog društva kada u tome ne učestvuje gotovo polovina stanovništva – poručila je direktorica Udruženja “Prava za sve” Diana Šehić.

Devet ženskih organizacija civilnog društva u dokumentu “Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz procese EU integracija“ dalo je preporuke koje su upućene Delegaciji EU i Evropskoj komisiji u Briselu.

Među njima je preporuka da treba osigurati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova kroz veći broj inspekcija za stalno praćenje odnosno utjecanjem na javna i privatna preduzeća da provode zakon.

Smatraju da je potrebno uskladiti Zakon o Vijeću ministara BiH, Zakon o Vladi FBiH i Zakon o RS-u tako da potvrđivanje sastava vlade nije moguće bez minimuma 40 posto žena na ministarskim pozicijama.

Pročitajte...