Obavještenje gledaocima koji program RTVTK prate putem TXTV Tuzla

  1. Obavještavamo gledaoce RTVTK koji nas prate putem TXTV da smo zahvaljujući  saradnji sa TXTV d.o.o Tuzla od 11. 06. 2017. dobili novu frkvneciju i poziciju RTVTK u programskoj listi TXTV. Gledaoci kojima se na TV-prijemniku automatski nije pojavila nova pozicija, istu mogu dobiti tako što će ponovo preskenirati digitalnu programsku listu TXTV u kojoj se RTVTK nalazi na frekventom spektru na poziciji 418 MHZ (megaherca). Dosadašnja pozicija i frekfencija od 482 MHZ (megaherca)  i dalje je raspoloživa te se program RTVTK može pratiti i na tom mjestu kao i do sada. RTVTK ovim putem zahvaljuje se TXTV d.o.o Tuzla na saradnji i razumjevanju.

Pročitajte...