Vlada TK utvrdila izmjene i dopune tri zakona

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedloge za izmjene i dopune tri zakona. Riječ je o zakonima o osnovnom obrazovanju i odgoju, srednjem obrazovanju, te Zakonu o izvršenju Budžeta TK za 2018. godinu. Vlada je usvojila i Smjernice ekonomske i fiskalne politike TK za period 2019-2021. godina.
Vlada Tuzlanskog kanton utvrdila je prijedlog Zakona o izmjena i dopunama Zakona o izvršenju ovogodišnjeg budžeta, te donijela Smjernice ekonomske i fiskaln politike Tuzlanskog kantona za priod od 2019. do 2021. godine. Njima su definirana početna budžetska ograničenja za sve korisnike budžeta. Dokument ima za cilj da poboljša koordinaciju između Vlade TK, lokalnih zajednica, vanbudžetskih fondova u postupcima pripreme i aktivnostima izrade budžeta za 2019. godinu. Vlada je u nastavku utvdila prijedloge dvaju zakona iz domena obrazovanja. Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju i izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju. Izmjene se odnose na osnivanje gimnazije za informacijske tehnologije, kao i uvođenju stipendiranja učenika deficitiranih zanimanja. Što se tiče osnovnog odgoja i obrazovanja, novina je sufinansiranje prijevoza učenika koji žive 2 kilometra udaljeni od škole, umjesto 4 kilometra, kako je to bilo uređeno do sada. Škole će također ubuduće biti u obavezi obavijestiti inspekciju za obrazovanje i Centar za soijalni rad za slučaj da učenik neopravdano odsustvuje sa nastave. Okončana je i javna rasprava o oba ova zakona. U nastavku sjednice je podržan prijedlog Senata Univerziteta da u narednoj akademskoj godini primi 2130 brucoša, i to: 1100 redovnih, 970 za vlastite potrebe i 50 vanrednih studenata. U nastavku je prihvaćen tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju na osnovu Sporazuma o readmisiji. Na sjednici je data saglasnost federalnom ministru za raseljene osobe i izbjeglice da u ime Vlade TK kao i vlada ostalih devet kantona, potpiše ova protokol. Time će naša država nastaviti ispunjavati svoje obaveze koje je preuzela Sporazumom o bezviznom režimu.

 

Pročitajte...