Objavljen Javni poziv za povratak u Federaciju BiH

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stembenih objekata u cilju povratak na područje općina Federacije BiH.  Općini Živinice već je pristigao 51 zahtjev za povratak pripadnika srpske nacionalnosti u četiri naselja.