Ženski sud: Novi pogled i prostor za glas žena

Prvi ženski sud u Evropi, osnovalo je deset ženskih grupa sa područja bivše Jugoslavije, kako bi feministički pristupile pravdi. Sud je pokrenut kako bi žene postale subjekt pravde i kako bi se vršio uticaj na insistucionalni pravni sistem. Ženski sud je zapravo prostor za glasove žena i za njihova svjedočenja o svakodnevnom iskustvu i nepravdi pretrpljenih tokom rata i mira. I u Tuzli je nedavno održana promocija Ženskog suda, s obzirom da je dosta žena iz ovog grada učestvovalo u ovom projektu.

Prvi Ženski sud, održan je još 2015. godine u Sarajevu, kao, između ostalog i podsticaj da se iz feminističke perspektive nastavi sa kreiranjem novih modela pravde. Posebno za žene. Sud je pokrenulo deset ženskih organizacija sa jasnim ciljem.

  • Mi smo pošle od sledeće činjenice, da pravosudni organi uglavnom nisu na strani žrtava a još manje su na strani žena i smatrale smo da je neophodno da uključimo rodnu dimenziju u pravosudni sistem, makar da vršimo pritisak na to a ovaj ženski sud nema krivičnu odgovornost, ne pokreće nikakve krivične postupke već je stvaranje prostora u kome će žrtve nepravde i zlodjela, kako tokom rata tako i nakon njega da govore i da organizovano vrše pritisak na pravosudni sistem, kazala nam je Staša Zajović, iz beogradskog udruženja „Žene u crnom“.

Ženski sud podstiče, kako ističu organizatorke, stvaranje drugačijeg , feminističkog koncepta odgovornosti, brige i bezbjednosti u cilju izgradnje pravednog mira. U Ženskom sudu je učestvovalo i deset žena iz Tuzle a ukupno ih je 36 svjedočilo o svojim iskustvima iz rata i mira.

  • Jedna od njih je i naša Dina, koja je kao četrnaestogodišnja djevojčica višsestruko silovana, odvedena na strijeljanje, kojoj su psi rata nanijeli mnogo zla. Ona je danas žena koja živi sa svoja dva odrasla sina a nijedan ne radi. Ona radi ali živi u ruševnoj baraci, odakle joj prijeti izlazak i mi želimo da pokrenemo u gradu Tuzla akciju da Dina, koja je bila takva žrtva rata, 26 godina kasnije, makar neka pitanja riješi, objasnila nam je Mira Vilušić iz udruženja „HO Horizonti“ Tuzla

Javnost su, na ovoj prezentaciji podsjetile da žene najviše trpe  posljedice i da su bile najveće žrtve u ratu. Zbog toga, putem ženskog suda, u simboličkoj formi, dijele svoja iskustva i govore o svemu što su prošle te, sve ženske organizacije ali i same žene, moraju govoriti i upirati prstom na nasilje koje im se dogodilo i događa, kako se ne bi ponovilo.

 

 

Pročitajte...