Očekuje nas još veći rast cijena, upozoravaju ekonomisti

Najave da poslije pandemije koronavirusa slijedi pandemija inflacije su se obistinile. Dok raste opći nivo cijena vlasti razmišljaju šta one mogu uraditi da zaštite privredu i građane, to je izazov za sve vlade pa i našu. Stariji se sjećaju druge polovine osamdesetih u bivšoj državi i inflacije koja je doslovno gutala novac, ali s njim, posljedično, i sve ekonomske vrijednosti. Pandemija koronavirusa u jednoj od svojih ekonomskih posljedica donosi upravo inflaciju.

Inflacija je povećanje općeg nivoa cijena u odnosu na vrijednost novca, a često se definiše i kao pad vrijednosti novca. Njene negativne implikacije na ekonomiju su ogromne. Kako nam je kazao Faruk Hadžić ekonomski analitičar moguće da je ovo u kratkom roku samo cijena oporavka, te navodi da rastu i drugi ekonomski indikatori poput industrijske proizvodnje, vanjskotrgovinskih aktivnosti, zaposlenosti.

Hadžić ističe da ono što je izvjesno, a što se već dešava, jeste povećanje cijena, kako na globalnom, tako i domaćem tržištu.

Za razliku od zemalja Evropske unije Hadžić dodaje da BiH nema pristup sredstvima paketa za oporavak, pa će se rast cijena i kamata negativno odraziti na našu sposobnost servisiranja javnog duga. Mi smo prije pandemije živjeli u razdoblju veoma niske inflacije, navodi Hadžić, dodajući kako sadašnje nešto više stope nisu samo naša karakteristika. Stručnjaci predviđaju da će se povećanje nivoa cijena nastaviti i u nekoliko idućih mjeseci.