Od marta na snazi novi Zakon o PIO F BiH

Zakon o PIO FBiH usvojen je u oba doma Federalnog paralmenta. Realno je očekivati da stupi na snagu početkom marta ove godine. Prema novom zakonu, ukoliko ste svih 40 godina primali federalni prosjek plaće, penzija će vam iznositi 560 KM. Novost je i da će ubuduće svakog aprila, biti usklađivani iznosi penzija spram porasta troškova u Federaciji BiH.
Zakon o PIO F BiH je trenutno u postupku objavljivanja u Službenim novinama, nakon čega će osam dana po objavljivanju biti na snazi. To praktično znači, da će za sve koji podnesu zahthjev za penziju ona biti obračunavana po novom bodovnom sistemu koji se direktno vezuje za iznos prosječne neto plaće u Federaciji. Primjera radi, ako je osoba radila 40 godina i pod pretpostavkom da je svih 40 godina imala plaću jednaku prosječnoj plaći u Federaciji, onda bi ona za tih 40 godina dobila 40 bodova. Ti se bodovi onda množe sa vrijednošću općeg boda koji će iznositi 14.
Ako neko ima duplo veću plaću od prosjeka svih 40 godina, imaće 2 boda i duplo veću penziju i obrnuto, ukoliko je imao nižu plaću od prosjeka imat će pola boda i duplo manju penziju, pojašnjavaju u Federalno zavodu za PIO-MIO. Novost je i to da će ubuduće za sve penzionere svakog aprila biti usklađivan iznos penzije sa rastom troškova u Federaciji BiH.
Iz Federalnog zavoda za penzijsko osiguranje, još jednom podsjećaju javnost da će novi zakon biti primijenjen na osobe koje, tek kad zakon stupi na snagu, podnesu zahtjev za penziju, a nikako na osobe koje su u proceduri ostavrivanja prava na mirovinu.

 

Pročitajte...