Od naredne školske godine počinje s radom muzička škola u Gračanici

Od naredne školske godine počet će radom osnovna muzička škola u Gračanici. To je potvrđeno na današnjem sastanku u ovom gradu gdje je boravila delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona. Zasad Muzička škola u Gračanici djeluje paraleleno u okviru OŠ “Hasan Kikić”, ali kao zasebna javna ustanova dobit će svoj menadžment i finansijsku podršku za rad iz kantonalnog budžeta.

novinar Azra Mešić

Muzička škola u Gračanici ima tradiciju od 1976. godine, ali od osamdesetih godina nije djelovala samostalno. Tokom agresije nije radila, a od 1996. obrazuje učenike u okviru jedne od najvećih osnovnih škola u Federaciji BiH, Osnovne škole “Hasan Kikić”.

– Prošle godine je OŠ Hasan Kikić Gračanica dostavila elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnovne muzičke škole Gračanica u Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. I Gradsko vijeće Gračanice je podržalo ovu inicijativu i onda je Ministarstvo imenovalo stručnu komisiju koje je utvrdila da su ispunjeni uslovi za osnivanje jedne ovakve ustanove, kaže za RTVTK Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK.

Elaborat o opravdanosti osnivanja zasebne Muzičke škole usvojen je i kao inicijativa na Skupštini TK, a u kantonalnom Budžetu su osigurana sredstva za njeno funkcioniranje.

– Zaista je riječ o jednom povijesnom obrazovnom i kulturnom projektu u Gračanici i to ćemo se potruditi da obilježimo jednim koncertom Sarajevske filharmonije i drugih nama dragih muzičara kad bude svečano proglašenje javne ustanove mujzičke škole, kaže Miralem Mejremić, direktor OŠ “Hasan Kikić” Gračanica koji u paralelnoj Muzičkoj školi predaje solfeđo.

OŠ “Hasan Kikić” u centralnoj i područnoj školi u Babićima, uključujući i učenike paralelne Muzičke škole ima 1400 učenika. Osnovanje nove javne ustanove muzičke škole dobit će priliku da obrazuju više učenika, ali da rasterete rad svojih 111 nastavnika koji ovdje rade.