Lejla Begunić iz Srebrenika: Od svih učenika Medrese najbrže naučila Kur’an

Behram-begova mederesa u Tuzli danas je organizirala hafisku dovu, svečanost za završetak hifza, Lejle Begunić iz Srebrenika. Lejla je učenica četvrtog razreda ove Škole, a Kur’an je naučila napamet za samo jednu godinu. To je najkraće vrijeme u kojemu je jedan učenik u povijesti Behram-begove  medrese upamtio Kur’an, kaže njen mentor hfz. Edin Dedić, profesor u Medresi. Računajući i Lejlu Begunić, Behram-begova medresa se može pohvaliti činjenicom da je od obnove rada ove Škole devedesetih godina do danas, ukupno 60 njenih učenika položilo hafiski ispit.

Pročitajte...