Održan okrugli sto “Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive“

“Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive“ bila je tema okruglog stola koji je održan na Filozofskom fakultetu Tuzla u organizaciji Odsjeka za logopediju i audiologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Tematizovana je uloga logopeda i audiologa na ORL klinici i u neurološkoj praksi, značaj multidisciplinog i multisektorskog pristupa djetetu i porodici, te timska saradnja logopeda i psihologa.Predavači su bili profesori, doktori, pediajtri, lingvisti. Zaključci sa Okruglog stola biće upućeni Ministarstvu obrazovanja,nauke,kulture i sporta TK, Rektoratu univerziteta i srodnim fakultetima.

 

Pročitajte...