Održan Okrugli sto “Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe u funkciji razvoja turizma – primjer Grada Lukavac”

U okviru 20tog sajma turizma i ekologije LIST Lukavac 2022, u subotu 7.maja u Centru za kulturu Lukavac je upriličen Okrugli sto na temu “Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe u funkciji razvoja turizma – primjer Grada Lukavac”.

U radu Okruglog stola učešće su uzeli: mr.sc. Mirzah Fočo, direktor Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prof.dr. Izet Šabotić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, prof dr. Edhem Muftić, dr. sc. Semir Hadžimusić,  mr.sc. Lejla Kurtić Atić, Nela Arapčić, dipl.ing.arh., i Mihad Sakić, prof., članovi Komisije za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Grada Lukavac.

Na Okruglom stolu razmatrane su teme koje se odnose na korištenje naslijeđa/baštine u turističke svrhe sa iskustvima i mogućnostima istog na nivou Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona i Grada Lukavac. Predstavljeni su i konkretni projekti kao što su “Definisanje ambijentalne cjeline Stara gradska jezgra Lukavca”, te “Mogućnosti obnove i korištenja objekta Stare željezničke stanice Lukavac iz 1894. godine”. Govoreno je i o zaštiti biodiverziteta Turijske bare, kao i o nematerijalnom naslijeđu s posebnim osvrom na vašer u Puračiću.

Organizator Okruglog stola bila je Komisija za zaštitu, obnovu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Grada Lukavac, suorganizator Kulturno-umjetničko društvo “Gajret” Puračić, a pokrovitelj Turistička zajednica Grada Lukavca.

Dr. sc. Semir Hadžimusić, predsjednik Komisije za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Grada Lukavca je između ostalog istakao “Kulturno i prirodno naslijeđe je nezaobilazan segment turističke ponude, a obnovom i očuvanjem istog razvijamo turizam i afirmišemo vlastiti identitet”. 

Pročitajte...