Održan prvi radni sastanak Kantonalnog savjeta za nauku i tehnologiju

Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju danas je održao prvi radni sastanak. Radi se o stručnom i savjetodavnom tijelu, koje je nedavno, u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu imenovala Vlada TK, u sistemu naučnoistraživačke djelatnosti i tehnološkog razvoja.

Više u video prilogu.

Pročitajte...