Zasjedala Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine TK

Članovi Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK razmatrali su danas i usvojili Analizu društveno – ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, te je uputili Skupštini TK na razmatranje. Na dnevnom redu našla se u Rodna analiza zaposlenih u Skupštini TK, gdje istaknuto da nije dovoljna zasupljenost žena na rukovodećim mjestima u TK. Razmatran je i u skupštinsku proceduru upućen Nacrt federalnog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Analiza društveno -ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom pokazala je da zakonodavstvo u Federaciji BiH nije usklađeno sa konvencijom UN-a i drugim međunarodnim konvencijama i dokumentima koje je naša zemlja potpisala i ratifikovala. Ne postoje jedinstveni podaci koliko je osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, istakla je Amila Hodžić, Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK.

Članovi Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine TK, smatraju da je potrebno jačati saradnju sa nevladinim sektorom i omogućiti integraciju osoba sa invaliditetom da izađu na tržište rada i poticati zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kada je riječ o Rodnoj analizi zaposlenih u institucijama TK na rukovodećim položajima nema dovoljno žena, rečeno je danas.