Održana inkluzivna radionica za sportske radnike

Specijalna olimpijada BiH je u prostorijama centra za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” organizovala radionicu čiji su ciljevi bili prenos znanja i iskustva treninga te organizovanja zajedničkih takmičenja.

Više u video prilogu…

Pročitajte...