Održana sjednica Skupštine TK

Skupština TK je donijela odluku kojom je data saglasnost na gradnju roditeljske kuće za djecu oboljelu od malignih bolesti. Donesena je i odluka o imenovanju stalnih i povremenih radnij tijela. Tokom rasprave o dnevnom redu, jedna od inicijativa bilo je uvrštavanje izmjena i dopuna finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta, prema kojim je dodatnih 800 hiljada maraka prebačeno Direkciji, za ljetno održavanje cesta. Predlagač, zastupnik SDA Bego Gutić je izrazio sumnju da je u pitanju pogodavanje određenim firmama sa kojima su za ove poslove sklopljeni ugovori, odnosno, da je riječ o korupciji.

 

Pročitajte...