Održana vanredna tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla

Održana je vanredna tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Vijećnici su razmatrali Informaciju o toplifikaciji sa posebnim akcentom na mjesne zajednice u kojima postoje uslovi za priključenje na sistem dlajinskog grijanja. Riječ je o mjesnim zajednicama Bukinje i Šićki Brod, čiji su predstavnici i mještani danas prisustvovali sjednici Gradskog vijeća. Ključan zahtjev jeste da mještani sa ovoga područja imaju besplatno grijanje. Konačno odluka će biti donesena na sjednici Gradskog vijeća koja bi trebala biti održana 31. oktobra.

Pročitajte...