Oko 1000 migranata evidentirano u Tuzli tokom februara

Prema podacima Uprave policije TK, u februaru ove godine u Tuzli je evidentirano oko 1000 migranata i izbjeglica, dok je u isto vrijeme prošle godine bilo 56 njih.                                     Amra Kapidžić PR Uprave policije MUP-a TK  „U januaru i februaru ove godine evidentirano je 15 sigurnosno interesantnih događanja. Od tih 15 događaja tri su imala elemente krivičnog djela: nanošenje teške tjelesne povrede, nanošenje teške tjelesne povrede u pokušaju i narušavanje nepovredivosti doma. Evidentiran je i jedan prekršaj počinjen od stane migranta“.  Na sastanku Štaba MUP-a TK zaduženog za praćenje problematike sa migrantima izražena je bojazan za stanje sigurnosti u narednom periodu zbog sve većeg priliva migranata. „Jedan od zaključaka je da se hitno uputi akt ministarstvu sigurnosti BiH u pogledu rješavanja migrantske problematike na području kantona, shodno Zakonu o azilu BiH, također će se nastaviti sa kontinuiranim praćenjem situacije, pružanjem ispomoći policijskoj stanici Zapad i nastavlja se sa angažovanjem policijskih službenika na raskrsnicama i u blizini tržnih centara gdje je evidentno prisustvo migranata“,  rekla je Amra Kapidžić. Tuzlanski volonteri su također imali veliku ulogu u pružanju pomoći migrantima, ali i njima je sada teže opservirati veći broj migranata. Dok neki volonteri odustaju ukazujući na potrebu da se nadležni više uključe, drugi volonteri nastavljaju da pomažu kako bi koliko-toliko spriječili veće probleme. Vraćanje sa granica, spavanje na otvorenom, smrzavanje i ostali pritisci mogrante dovode do očaja i loše utiču na njihovo psihofizičko stanje, dok svaki vid pomoći im daje nadu da će možda ipak uspjeti doći do cilja, a to je bolji život u nekoj od evropskih zemalja.