Okolišna pitanja koja opterećuju TK

Brojni su okolišni problemi koji opterećuju građane TK. Svjesni toga, u Vladi TK su se angažovali u cilju što skorijeg rješavanja najvećih među kojima su čišćenje jezera Modrac i zagađen vazduh.

 

 

Svjesni nagomilanih okolišnih problema u Vladi TK odlučni su početi rješavati probleme koji godinama unazad muče građane TK. Sa federalnom ministricom za okoliš i turizam Editom Đapo održali su sastanak na kojem je predstavljeno više projekata za zaštitu okoliša na kojima Vlada TK intezivno radi. Među najznačajnijim je onaj od državnog značaja, koji se odnosi na čišćenje jezera Modrac.

“Mi ćemo za neke dvije sedmice imati veliki skup na tu temu gdje cemo pozvati sve sudionike vezane za jezero Modrac.Od opština koje na tom području gravitiraju, rudnika, predstvanika akademske zajednice, predstavnike industrija koje koriste vodu iz jezera Modrac, stranih organizacija, federalnog FOnda za zaštitu okoliša, a i federalnog ministarstva zaštite okoliša.Primarno  smo razgovarali na tu temu i rekla je da će nam obezbijediit određenu novčanu pomoć pogotovo za prvu fazu koja nam je hitno potrebna za izradu projektne dokumekntacije.”- Zvjezdan Karadžin, ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK

Višedecenijski problem je i zagađen vazduh, posebno u zimskom periodu  i to predjelima kotlinskog tipa.

“Dala nam je određene inpute na koji način možemo aplicirat na sredstva koja se tiču te namjene.A, za vašu informaciju  prošli petak smo imali satnak u Tuzli sa premijerom Kantona Sarajeva, Edinom Fortom, koji je najavio da ćemo što se tiče borbe protiv zagađenja vazduha nastupati zajedno, Vlada KS i Vlada TK i da ćemo na sastanke koji će biti ubrzo organizovani pozvati predstavnike vlada zemalja koje imaju svoje predstavnike u BiH kao i strane organizacije koje nam mogu pomoći na tom polju.”- Zvjezdan Karadžin, ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Federalnog fonda za zaštitu okoliša sa kojima je razmatrano na koji način pristupiti i realizovati projekte vezane za  zaštitu okoliša.

“Imamo čitav niz drugih projekata koji se tiču odlaganja otpada, uklanjanja divljih deponija, rješavanje pitanja  odvoza komunaolnog otpada svih građana TK što sad i nije slučaj.Između ostalog, razmatrali smo i pitanje a uklanjanj opasnog otpada iz industrijske zobe grada Tuzle “- Zvjezdan Karadžin, ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK

Ministar Karadžin mišljenja je da bi samu proceduru pristupanja različitim fondovima olakšalo formiranje Ureda za međunarodnu saradnju i izradu projekata jer bi se na taj način osnovao poseban tim koji  čak ne bi bio plaćen iz budžeta nego preko realizovanih projekata.

Pročitajte...