Okrugli sto na Filozofskom fakultetu: Značaj ZAVNOBiH-a za državnost Bosne i Herceogivne

Zasijedanje ZAVNOBIH-a 25. novembra 1943. bilo je prekretnica u ukupnoj bosanskohercegovačkoj historiji 20. stoljeća. Ono je odredilo pravac prelaska Bosne i Hercegovine iz nesamostalnog entiteta u sklopu multinacionalnih carstava u samostalnu i nezavisnu državnu i političku zajednicu istakao je uvodničar Okruglog stola profesor Adnan Jahić.

“BiH temeljem ZAVNOBiH-a obnavlja svoju državnost i stiče pretpostavke da se razvija kao moderna, civilizirana država, poput drugih evropskih država. I to je upravo u kontekstu tih negativnih tokova prve polovine 20. stoljeća može se reći jedan kolosalan preokret” ističe profesor Adnan Jahić, sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Zasijedanje ZAVNOBiH-a je i svojevrsna lekcija iz državništva onovremenih političkih ličnosti, svih nacionalnih i konfesionalnih determinacija tog vremena, koje su jasno vidjele da je pravi put za BiH put ka obnovi odnosno afirmaciji njene državnosti i njene političke samobitnosti, ističe profesor Jahić.

“Kada se stavi u kontekst ZAVNOBiH iz 2. svj. rata i ovovremeno stanje na neki način to je svojevrsni poziv svim ljudima BiH koji osjećaju BiH kao svoju domovinu da se prije svega moraju ujediniti u jedan jedinstven bosanski blok, ja bih rekao, ljudi koji su spremni da se zalažu za ono što su ideje i vrijednosti 21. stoljeća” kaže profesor Jahić.

Nažalost, brojna su danas pogrešna, revizionistička čitanja tih prijelomnih historijskih događaja koji time zagovaraju vrijednosti 19. stoljeća, odnosno povratak u nacionalno-političku antagonizaciju, društvenu političku usitnjenost i sukobe. Zato to traži i poseban angažman intelektualaca, u ovom slučaju posebno historičara.

“Smatram da bi historičari svakako trebali da uzmu učešća u ovim manifestacijama, kako bi spriječili zloupotrebu historije i interpretiranja prošlosti koja su u suprotnosti sa historijskom naukom” ističe docent Nedim Rabić iz Instituta za historiju Sarajevo,  

Takve interpretacije zagovaraju povratak u prošlost, a prošlost se ne može obnoviti istaknuto je na Okruglom stolu “Značaj ZAVNOBiH-a za državnost Bosne i Herceogivne – 78 godina poslije” uz zaključak da su jedina perspektiva naše države, kao i cijelog regiona zapadnog Balkana euro-atlantske integracije.

Pročitajte...