Okrugli sto o stanju i perspektivama u logopediji

„Interdisciplinarnost u logopediji: Stanje i perspektive“ tema je okruglog stola koji će biti održan danas na Filozofskom fakultetu Tuzla u organizaciji Odsjeka za logopediju i audiologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Tematizirat će se uloga logopeda i audiologa na ORL klinici i u neurološkoj praksi, značaj multidisciplinog i multisektorskog pristupa djetetu i porodici, te timska saradnja logopeda i psihologa. Predavači su profesori, doktori, pediajtri, lingvisti… Mirela Duranović, Osman Sinanović, Fuad Brkić, Vesna Dropić, Nadica Jovanović-Simić, Elvis Vedro, Amira Hadžagić-Turbić…

Pročitajte...