Okrugli sto u organizaciji OSCE-a o problemima osoba sa invaliditetom

Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju BiH organizovala je sastanak o problemima osoba sa invaliditetom u TK. Cilj je pronaći  najprihvatljivija rješenja za osobe sa invaliditetom. Naglašavaju kako posebnu pažnju treba posvetiti postupku procjene djece i mladih, kao i ostvarivanju prava na porodičnu penziju i prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Opširnije u video prilogu