Olakšica za rudnike u FBiH: Oslobađanje od plaćanja putarine na dizel gorivo

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog oslobađanja rudnika u Federaciji BiH plaćanja putarine na dizel gorivo za 2018. godinu i uputila ga Upravi za indirektno oporezivanje. Za proizvodnju u rudnicima u narednoj godini ukupno je odobreno gotovo 30 miliona litara. Ovo predstavlja olakšicu i za rudnike u Tuzlanskom katonu: „Kreka“, „Đurđevik“ i Rudnik mrkog uglja „Banovići“, koji je najveći potrošač u Federaciji BiH.
Rudniku Mrkog uglja „Banovići“ 2016. godine je odobreno oko 14 miliona litara, a potrošeno je oko 13 miliona, tako da je na osnovu oslobođenog dijela za putarinu ostvarena ušteda od oko 3 300 000 KM.„U 2017.godini odobreno je 14 400 l. Do sada smo potrošili 10 miliona i već imamo neku uštedu od oko 2 500 000 KM, tako da je to dobra pomoć rudnicima. Osim toga,oslobađanje od putarine je razumna odluka s obzirom na to da naša teška mehanizacija ne izlazi u javni saobraćaj i naftu troši samo za potrebe proizvodnje uglja“, rekao je
Ibrahim Lapandić, izvršni direktor za tehničke poslove RMU „Banovići“. Rudnicima „Kreka“ Tuzla i Rudniku mrkog uglja Đurđevik za 2018.godinu odobren je približno jednak iznos, gotovo 3 360 000 l. svakom od njih.
“To su značajna sredstva koja će se odraziti na poslovanje. U situaciji kada kasnimo sa otkrivkom, jer su slojevi dublji i pripremamo otvaranje nove jame, svaka olakšica je dobrodošla. Opterećeni smo i koncesijom,ali smo jedan od rijetkih rudnika koji je plaća redovno”,rekao je Samir Hadžić, direktor RMU „Đurđevik“.
Odluka o oslobađanju rudnika od plaćanja putarina na dizel gorivo prvi put je stupila na snagu 2012. godine i od tada se svake godine utvrđuje iznos godišnje potrošnje, zavisno od potreba i mogućnosti.

Pročitajte...