Olakšice bh građanima za uvozne dažbine i pošiljke

Za pošiljke iz inostranstva vrijednosti do 300 KM građani neće morati da plaćaju naknadu. Oslobođeni su uvoznih dadžbina, osim za duhan, cigare, alkohol i parfeme. Podignut je i prag oslobađanja od plaćanja robe koju osoba nosi sa sobom u BiH. Do sada su fizička lica koja ulaze u carinsko područje BiH nisu plaćala uvozne dažbine za lični prtljag i robu za vlastite potrebe do vrijednosti 200 KM, a novom odlukom oslobođeni su plaćanja za robu koju nose sa sobom vrijednosti do 600 KM.  Također ne moraju plaćati za robu koju dobiju od fizičkih lica iz inostranstva bez plaćanja, vrijednosti do 90 KM. „Prema trenutnim propisima kada građani dobijaju putem pošte pakete iz inostranstva naručene preko interneta trenutno su oslobođeni plaćana robe vrijednosti do 50 KM, a početkom primjene nove odluke oslobađanje će se vršiti do vrijednosti paketa u iznosu do 300 KM“, rekao je  Ratko Kovačević, PR Uprave za indirektno oporezivanje BiH.I privrednici će imati olakšice za uvoz opreme za proizvodnju koje nema u BiH.  „Sada ukoliko se uvoze takve mašine i oprema za proizvodnju iz zemalja sa kojima BiH nema potpisan ugovor o slobodnoj trgovini i ako nema dokaz o porijeklu plaća se carina, a od početka primjene ove odluke na bilo kakve mašine koje će slućiti u procesu proizvodnje bez obzira iz koje zemlje se uvoze, neće se plaćati carina na uvoz takvih mašina koje služe za proizvodnju“, saopšteno je .Ova Odluka o olakšicama donesena na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na osnovu Zakona o carinskoj politici u BiH i Zakona o Vijeću ministara BiH stupiće na snagu 25. aprila.