Prezentiran projekt “EU sela”

Mreža vijeća učenika TK je na Trgu slobode uz Tuzli prezentirala je projekt „EU Selo“. Postavkama na štandovima dočarali su zemlje EU, njihovu kulturu i jezik, a prolaznici su mogli čuti zanimljivosti i specifičnosti ovih zemalja. Ovaj projekt Mreže vijeća učenika BiH trebao bi rezultirati gradnjom sela sa kućama gdje će biti predstavljena historija, tradicija, kuhinja i način života u pojedinim državama.  Ambasadori evropskih država u BiH podržali su projekt Mreže vijeća učenika BiH „EU selo“ i preuzeli obavezu da osmisle i izgrade kuće u kojima će predstaviti običaje, zanimljivosti i način života u svojoj državi.„Svaka država će da ima svoju kućicu. Kućica će da simboliziratu državu  i da je opisuje. na prvom spratu će se nalaziti sve ono što predstavlja kulturu te države, umjetnost, odjeću, hranu i sl., dok će na drugom spratu biti spavaonice namijenjene srednjoškolcima koji će posjetiti ovo selo. Pored toga imaćemo različite kulturno-umjetničke sadržaje, trening centar  gdje će se održavati sastanci, seminari i sl, kuhinju, bazene i sl.“, rekla je  Merjema Berbić, predsjednica  Mreže vijeća učenika TK . Šarić Lejla, predsjednica Mreže Vijeća učenika FBiH dodaje:„Gdje bi se tačno nalazilo EU selo još ni mi ne znamo jer je u toku priprema za javni poziv na kojem bi mogli aplicirati opštine i kantoni, koji bi voljeli da EU selo bude u njihovoj opštini jer EU selo nosi prednosti i moglo bi ojačati turizam“.Nakon prezentacije EU sela u Tuzli i na sličan način će to učiniti i srednjoškolci iz drugih kantona u naredne dvije sedmice. Planirano je da centralna zajednička manifestacija bude održana u Sarajevu.

Pročitajte...