Omogućeno stupanje na snagu izmjena Zakona o visini stope zatezne kamate

Osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kojim je dosadašnja odredba ”do 30.6.2017. godine” zamijenjena riječima ”na dan isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona”.

– To znači da će podnositelju zahtjeva, koji je ispunio uslove za otpis propisanih zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, a koji u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga, najkasnije do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, biti otpisana u cjelokupnom iznosu obračunata, a neplaćena kamata – kazala je za Fenu dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Porezni obveznici koji su u cijelosti izmirili svoj glavni dug u periodu od 1. januara 2017. godine do 30. juna 2017. godine i imaju pravomoćno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata, a neplaćena kamata će biti također otpisana u cjelokupnom iznosu.

Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdavati rješenje o otpisu kamata za ove porezne obveznike.

Stupanje na snagu izmjena i dopuna Zakona omogućeno je nakon što ih je odobrio Dom naroda na današnjoj vanrednoj sjednici. Iste zakonske izmjene jučer je usvojio i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

(RTVTK/FENA) D.J.

Pročitajte...