Uslugama u javnim zdravstvenim ustanovama nije zadovoljno 46 posto bh. građana

Na konferenciji “Moje pravo”, sinoć u Sarajevu, prezentirani su rezultati istraživanja o efikasnosti sistema rješavanja prigovora i žalbi unutar zdravstvenih ustanova na svim nivoima te o zadovoljstvu pacijenata uslugama u javnim zdravstvenim institucijama s preporukama o unaprjeđenju implementacije Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata.

– Tokom prošle godine u 30 anketiranih zdravstvenih ustanova pacijenti su uložili ukupno 1.533 žalbe, koje se uglavnom odnose na duge liste čekanja za dijagnostičke preglede, nedostatak kadra specijalista, na dostupnost zdravstvene usluge i kvalitetu usluge, nedostupnost informacijama putem telefona, nepoštivanje zakazanih termina za pregled, na primjenu esencijalne liste lijekova koju donose kantoni – navode iz Udruženja za razvoj društva “Kap”.

Anketa na uzorku od 2.008 ispitanika pokazala je da 46 posto građana BiH nije zadovoljno uslugama u javnim zdravstvenim ustanovama.

Proglašeni su i, po mišljenju građana i pacijenata, najbolji pojedinci i ustanove u zdravstvu u BiH u ovoj godini.

Za najbolju zdravstvenu ustanovu u FBiH, po mišljenju anketiranih građana, proglašena je Opća bolnica “Prim dr. Abdulah Nakaš” iz Sarajeva, a najbolji zdravstveni radnik je direktor te zdravstvene ustanove hirurg prof. dr. Zlatko Kravić.

Po mišljenju građana, priznanje za najbolju zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj (drugi put zaredom) pripalo je Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka, a priznanje za najboljeg doktora na području RS pripalo je doktoru porodične medicine Doma zdravlja Trebinje internisti Milanu Projeviću.

Priznanje počasni zdravstveni radnik 2018. dobio je hirurg bolnice u Zvorniku Zoran Komljenović, za građansku hrabrost i očuvanje profesije jer se javno usprotivio utjecaju politike na zdravstvo.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, zdravstveni radnici, udruženja pacijenata.

Cilj kampanje je informiranje pacijenata i ostalih građana o njihovim zakonskim pravima, obavezama i odgovornostima koje imaju tokom boravka u zdravstvenim ustanovama da bi se dao doprinos podizanju svijesti i poboljšanju kvaliteta usluga u zdravstvenim institucijama u BiH.

Konferencija “Moje pravo” i izbor najboljih u zdravstvu održana je na Evropski dan prava pacijenata (18. april), a organizator je Udruženje za razvoj društva “Kap” uz podršku Udruženja ICVA, Fonda otvoreno društvo, Roche, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Bayer, Contour D i Telefunkena.

(RTVTK/FENA) M.B.