Optužnica protiv Nišandžića radi zloupotrebe položaja i ovlasti

TUZLA, 28. decembra (FENA) – Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva  Tuzlanskog kantona (TK) protiv Igora Nišandžića (41) iz Srebrenika zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Optužnicom se Nišandžić tereti da je u periodu od sedam godina, odnosno od oktobra  2010. do septembra 2017. godine kao odgovorno lice i referent za osiguranje u VGT osiguranju Visoko, postupao suprotno zakonu i podzakonskim aktima u osiguranju i interesima službe i zloupotrebom položaja i ovlašćenja sebi pribavio veću imovinsku korist, a različitim osobama pribavio  korist u vidu omogućavanja osiguranja teretnih vozila, te oštetio osiguranje u kojem radi i različite javne institucije i fondove za veći iznos novca.

U optužnici se navodi da je Nišandžić za 80 osoba omogućio registraciju teretnih vozila tako što je u postupku registracije  izrađivao i upotrebljavao lažna uvjerenja o obavljanju registrovane djelatnosti prijevoza tereta, a koja izdaje nadležna služba u Gradu Tuzla i što je jedan od uslova za registraciju teretnih vozila,  iako je znao da takva uvjerenja nadležna služba nije izdala.

Na taj način je tim osobama omogućio registraciju teretnih vozila a da nisu imali registrovanu djelatnost za prijevoz tereta.

Također, optužen  je i da je u proceduri registracije oko 100 vozila izradio i priložio 623 krivotvorene uplatnice različitih banaka i pošte, iako je znao da novac, koji je naplaćivao od osiguranika, nikada nije uplaćen u Trezor BiH, budžete FBiH i Tuzlanskog kantona, kao i na račune javnih fondova, javnih institucija i osiguranja u kojem radi a na ime obaveznih naknada u postupku registracije vozila.

Na taj način je sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od oko 54.000 KM.

Optužnicom se tereti i da je u 22 slučaja različitim osobama pribavio korist tako što je sačinjavao i uz zahtjeve za registraciju prilagao polise o obaveznom osiguranju u koje je unosio lažne podatke o visini premije osiguranja, čime je pričinio imovinsku štetu VGT osiguranju u iznosu od  oko 24.000 KM.

U optužnici je Kantonalnom sudu Tuzla predloženo da se Nišandžiću produži mjera pritvora.

Osnovana sumnja da je Nišandžić počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja proizilazi iz obimne materijalne dokumentacije, iskaza svjedoka, nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke, kao i drugih dokaza i prikupljenih predmeta tokom istrage, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

(FENA) M.B.

Pročitajte...