Organizacija i djelovanje Civilne zaštite tema emisije “Aktuelno”

U vrijeme pandemije, i nažalost i sve češćih prirodnih nesreća, dobro organizovana i efikasna u djelovanju Civilna zaštita postaje sve značajnija. O Kantonalnoj upravi Civilne zaštite TK u večerašnjem izdanju emisij “Aktuelno” govori direktor Uprave Zoran Jovanović. Emisija počinje nakon Dnevnika u 20 sati.