OSCE organizirao seminar za inspektore zadužene za suzbijanje korupcije

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirala je radionicu za policijske službenike MUP-a Tuzlanskog kantona o temi istraga koruptivnih krivičnih djela. Na ovaj način se nastoji ojačati saradnja između policije i tužiteljstva, ali i unaprijediti znanje policijskih službenika o otkrivanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Poseban naglasak je stavljen na elemente krivičnih djela, radnje dokazivanja i sudsku ocjenu dokaza.
Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona godišnjim planom predviđa određeni broj seminara za sve policijske službenike, a kako bi unaprijedili rad i saradnju sa tužiteljstvom i sudovima, te na taj način ostvarili bolje rezultate u određenim krivičnim procesima. Uz pomoć Misije OSCE-a za 23 inspektora je održana edukativna radionica o istražnim radnjama koje se odnose na krivična djela iz oblasti korupcije. Svoj doprinos temi dali su kantonalni tužitelji i sudije. Istražitelji MUP-a Tuzlanskog kantona dodatno su educirani o pribavljanju dokaza za koruptivna djela i osiguravanje zakonitosti dokaza kako bi, kada se istraga privede kraju, tokom podizanja i zastupanja optužnice, ti dokazi bili zakoniti, a samim tim relevantni za donošenje sudske presude. Monitoring OSCE-a, policijske i tužiteljske istrage, ali kasnije i pravomoćne sudske presude, pokazuju da su među počiniteljima koruptivnih krivičnih djela visoki dužnosnici, predstavnici javnih preduzeća, direktori uglednih firmi, koji zloupotrebljavajući službeni položaj nastoje steći imovinsku ili neku drugu vrstu koristi.

 

Pročitajte...