OSCE-ova radionica za policijce: Istraga koruptivnih krivičnih djela

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini danas organizuje radionicu za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona o temi istraga koruptivnih krivičnih djela. Cilj radionice je jačanje saradnje između policije i tužilaštva, te unapređenje znanja policijskih službenika o otkrivanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela, s posebnim naglaskom na elemente krivičnih djela, radnje dokazivanja i sudsku ocjena dokaza.

Pročitajte...