Osigurana sredstva za kupovinu toplinske podstanice Centra za autizam Tuzla

U Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona danas je potpisan Ugovor o nabavci i instalisanju toplinske podstanice za Centar za autizam u Tuzli. Vrijednost ovog ugovora je 24 hiljade KM, ali on sibolički ima znatno veći značaj, jer se time praktično okončavaju građevinski radovi na ovom objektu, koji je prva takva ustanova u Bosni i Hercegovini. Ugovor su potpisali predstavnik URDOSA i dobavljača, firme koja se obavezala da cijeli posao okonča na vrijeme.

Bosna i Hercegovina bi trebala imati pet specijaliziranih ustanova za brigu o osobama iz autističnog spektra, ali će prvi Centar za autizam imati tek u Tuzli. Napore Udruženja roditelja djece osoba sa autizmom, da se uspostavi ovakva ustanova, prepoznala je Vlada Tuzlanskog kantona. Ugovor o nabavci toplinske podstanice za potrebe Centra za autizam iznosi blizu 24 hiljade KM. Do sada je za gradnju Centra izdvojeno milion i stotinu hijada KM. Trećina je osigurana donacijama, a preostali, veći dio je izdvojen iz Budžeta Tuzlanskog kantona. Predstoji izrada i donošenje Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Tuzla. Budući da je ovo prva ustanova ovakvog tipa u našoj državi, u tome će im pomoći pozitivna zakonska praksa zemalja iz regiona.

 

Pročitajte...