Osigurana sredstva za penzionisanje 69 radnika koji su usljed stečaja ostali bez posla

Shodno programu kojim je regulisano socijalno zbrinjavanje radnika koji su u slučaju stečaja ili tranformacije preduzeća ostali bez posla, a u kojima upravljanje državnim kapitalom vrši Vlada kantona, omogućen je odlazak u penziju 69 radnika TTU Tuzla, Fabrike obuće „Aida“ Tuzla, Fortune Gračanica i i „Bosnia valvesa“. Za ove namjene Vlada kantona je osigurala oko 82 hiljade maraka.

Pročitajte...