Osigurano 100.000 KM za realizaciju dva programa podrške mladima

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona (TK) je u četvrtak organizovalo Info dan, odnosno prezentaciju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2018. godini.

Cilj organizacije prezentacije bio je dodatno informisanje zainteresiranih mladih o načinu podnošenja prijava, uslovima, potrebnoj dokumentaciji i drugim relevantnim informacijama o pozivu.

Naime, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK je objavilo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2018. godini, u okviru kojeg će ukupno 100.000 KM biti dodijeljeno za dva programa: subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencije za nabavku računarske i druge opreme koja će doprinijeti boljim rezultatima i uspjesima mladih ljudi u oblasti obrazovanja, nauke, umjetnosti, kulture i sporta na području TK-a.

Javni poziv je otvoren do 10. augusta 2018. godine, saopćeno je iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Pročitajte...