Vlada TK dopunila program “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici dopunila je Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”.

Ovom dopunom precizirana je namjena sredstava opreme koja se planira nabaviti za potrebe snimanja sjednica Skupštine TK-a, odnosno proširena i namjenom za elektronsko glasanje, a u cilju preciziranja nabavke koja će se provoditi u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Vlada TK-a je danas usvojila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju lokalnih cesta na području Tuzlanskog kantona, te zadužila Javnu ustanovu “Direkcija regionalnih cesta TK” da iznađe mogućnost za povećanja finansijskih sredstava u Planu rada za 2018. godinu na stavci “Rezerva za investiciona ulaganja prema Zaključcima i drugim aktima Vlade TK”.

Ova sredstva će biti namijenjena za pomoć lokalnim zajednicama pri sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta i prilaza školama na području TK-a, koje se nalaze u izrazito lošem stanju, a što ima za posljedicu ugrožavanje sigurnosti djece i učesnika u saobraćaju. Sufinansiranje projekata sanacije lokalnih cesta i prilaza školama, vršit će se u skladu sa posebnim zaključcima Vlade TK-a, a po dostavljenim prijedlozima i prioritetima.

Također, Vlada je danas i odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za realizaciju projekta “Inkluzivno obrazovanje – rad sa djecom sa posebnim potrebama i nadarenom djecom”, JU OŠ “Hasan Kikić” Gračanica 855,73 KM dodijelilo je Vijeće roditelja Škole, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje Vlade TK-a.