Osigurano 4,5 miliona eura za smanjenje uticaja opasnih hemikalija (VIDEO)

Vlada Švedske osigurala je 4,5 miliona eura u okviru programa koji bi trebao smanjiti uticaj opasnih hemikalija, organskih zagađujućih materija koje se dugo razgrađuju u prirodi, na zdravlje ljudi.

Kako je pojašnjeno tokom današnjeg predstavljanja projekta u Sarajevu, postojane organske zagađujuće materije (POPs) su organski spojevi otporni na degradaciju u okolišu putem hemijskih, bioloških i fotolitičkih procesa.

Izloženost POPs materijama može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući neke vrste raka, pojavu porođajnih defekata, disfunkcionalni imunološki i reproduktivni sistem, veću osjetljivost na bolesti te oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema.

Kako bi se doprinijelo adekvatnom rješavanju ove vrste opasnog otpada pokrenut je petogodišnji projekt “Okolinsko prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijalima (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom”.

Šef Odjela za saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Torgny Svenungsson kazao je da će BiH izgraditi potrebne kapacitete kako bi upravljala ovom vrstom otpada, ocjenjujući da se projekt bavi veoma važnim pitanjem okoliša.

Izrazio je nadu da će u ovom petogodišnjem periodu biti osigurani bolji kapaciteti, ali i da će bh. institucije ispuniti svoje međunarodne obaveze budući da se to pitanje tiče direktno Štokholmske konvencije o postojanim organskim zagađujućim materijalima koju je BiH ratificirala 2010. godine.

No, dodao je, to je od izuzetne je važnosti zbog aspiracija BiH ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, ali itekako će doprinijeti boljem životu građana u BiH.

Projekt će realizirati i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naglasio je da projekt prilika da se uradi nešto praktično kako bi se zbrinuo opasni otpad u Tuzli te iz banjalučkog Incela te ukoliko se naprave pametni potezi, BiH ima šansu da bude zemlja bez deponija opasnog otpada.

Tokom predstavljanja programa istaknuto je da je u pitanju otpad koji nastaje u hemijskim industrijama, a ranije se zbrinjavao u postrojenjima koja su sada zabranjena Štokholmskom konvencijom.

Rečeno je i da na prostoru BiH niti u zemljama bivše Jugoslavije ne postoji postrojenje koje može uništavati ovu vrstu otpada zbog čega se on mora izvoziti u zemlje gdje postoje spalionice za ovu vrstu otpada.

Fokus projekta je prevencija uvoza, upotrebe i ispuštanja POPs-a kroz aktivnosti koje u fokusu imaju održivo upravljanje pesticidima, prelazak na okolinski prihvatljive tehnologije u industriji plastike, rad s carinicima, sanacija napuštenih industrijskih lokacija te adekvatno upravljanje opasnim otpadom.

Pročitajte...