Osmanović danas sa zaslužnim sportistima BiH i sportistima međunarodnog nivoa

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegoivine Adil Osmanović u četvrtak, 31. januara, u 12.00 sati primit će zaslužne sportiste BiH i vrhunske sportiste međunarodnog nivoa za 2018. godinu.

U kategoriju zaslužnih sportista svrstano je deset sportista koji su osvojili medalju na Olimpijskim igrama, Svjetskom prvenstvu, Evropskom prvenstvu i Paraolimpijskim igrama.

U kategoriju vrhunskih sportista međunarodnog razreda svrstano je 18 takmičara.

Prijem će biti organiziran u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...