Osniva se Koordinacijski tim za borbu protiv trgovine ljudima FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o osnivanju Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije BiH, koji će obavljati stručne, operativne i administrativno-tehničke poslove na jačanju funkcionalnih veza i suradnje između nadležnih organa vlasti i nevladinih organizacija, a koje provode aktivnosti na području FBiH radi suzbijanja i sprječavanja trgovine ljudima.

Ovo se naročito odnosi na efikasnu i proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava trgovine ljudima i rizičnih situacija koje dovode do takve trgovine, zatim na efikasno kazneno gonjenje počinitelja kaznenih djela povezanih s trgovinom ljudima, na osiguranje adekvatnije zaštite i pomoći potencijalnim i identificiranim žrtvama takve trgovine, na praćenje trendova te pojave i preventivno djelovanje na uzroke koji do nje dovode, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Aktivnosti Koordinacijskog tima usmjerene su na to da planskim i usklađenim djelovanjem doprinesu suzbijanju trgovine ljudima, i to kroz više zadatka. Među njima je izrada i usuglašavanje Prijedloga akcijskog plana FBiH za provedbu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima BiH (2020.-2023.) i njegovo dostavljanje Vladi FBiH na usvajanje, kao i planiranje te provođenje mjera i aktivnosti na provedbi Akcijskog plana i izvještavanje Vlade FBiH i državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima BiH o postignutim rezultatima.

Koordinacijskog tim čine predstavnici Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije, Federalnog tužiteljstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja FBiH te nevladina organizacija Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS.

Na čelu tog tima je koordinator koji u Koordinacijskom timu predstavlja Upravu policije, navodi se u saopćenju.

 

Pročitajte...