Ostvariv kolektivni ugovor za uposlenike u zdravstvu

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Kolektivnog ugovora  o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. U dokument je uvršteno sve što je načelno dogovoreno i sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu i Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, sa željom da se podigne standard svih uposlenih u zdravstvu. Prema novom kolektivnom ugovoru, za povećanje osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM kao i i koeficijenata za obračun plate, te umanjenje broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izdvojit će  dodatnih 9,4 miliona KM čime je dostignuta gornja granica raspoloživih sredstava. Obim ostalih prava iz radnog odnosa ostao je nepromijenjen. Kolektivni ugovor  finansijski je ostvariv od 1. juna ove godine.

Pročitajte...