Otvoren poziv za sufinansiranje projekata energijske efikasnosti preduzeća i obrta

Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK raspisalo je još jedan Javni poziv, četvrti u ovoj godini, a drugi za mala i srednje preduzeća te obrte. Ovi subjekti sa projektima energijske učinkovitosti mogu aplicirati  do petka.

S ciljem smanjenja zagađenja vazduha Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK ponovo poziva mala i srednja preduzeća te obrte da apliciraju na Javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti. Po prvom javnom pozivu potpisani su ugovori sa 29 aplikanata čiji projekti toplotnih i mjera u zgradarstvu te u tehnološkom procesu su u realizaciji. S obzirom da je preostalo oko 150 hiljada maraka, raspisan je ponovljeni Javni poziv za mjere u zgradarstvu.

Za tehnološki proces može se povući 20 hiljada maraka, a za ostale mjere u zgradarstvu, 5 000 KM za toplotnu podstanicu i toplotnu pumpu, za kotao na pelet 2 000 KM. Mi finansiramo praktično najviše do 50 posto, kaže pomoćnik u Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša TK Goran Mišić.

Ovom javnom pozivu prethodila su tri javna poziva u ovoj godini, među kojima je u dva sufinansirana  zamjena 500 kotlova na ugalj, kotlovima na pelet. Ove mjere koje vode ka smanjenjju zagađenja vazduha proširene su na toplotne pumpe, spajanje na daljinsko grijanje tamo gdje postoji tehnička izvodivost kao što su Tuzla, Srebrenik i Gračanica.   Mjere su uključivale i zgradarstvo odnosno zamjenu stolarije, fasade, toplinske i izradu izolacije krova. Kroz ovaj poziv sufinansirane su aktivnosti 250 fizičkih lica.  

“Oni sad  za realizaciju projekata po ovom Javnom pozivu. Nakon potpisivanja ugovora i nabavke materijala, nama dostavjaju račune za refundaciju od kojih dio plažamo mi a dio UNDP”, kaže Mišić. 3,53.    

Javni poziv za mala i srednja preduzeća te obrte je otvoren do petka, a svi projekti se realizuju u saradnji sa UNDP-om.  

RTV TK

Pročitajte...