OV Živinice usvojilo Izvještaj o radu načelnika i Izvještaj o izvršenju budžeta u 2017.godini

Općinsko vijeće Živinice, na današnjoj sjednici je jednoglasno usvojilo Izvještaje o radu općinskog načelnika i vijeća, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu. Vijećnici su razmatrali i niz odluka koje se odnose na urbanističke i regulacione planove.