Ove godine planirano deminiranje na pet lokacija u Tuzlanskom kantonu

Počela je još jedna sezona deminiranja na području Tuzlanskog kantona. Ove godine je planirano očistiti oko oko milion i po metara kvadratnih miniranog zemljišta na ukupno pet lokacija. Inače, na području našeg kantona preko 86 miliona metara kvadratnih je pod sumnjom da je zagađeno minama. Strategija usvojena na nivou BiH predviđa da će naša zemlja biti bez mina do 2024. godine no niko nije uvjeren u to, kako zbog sporosti, nedostatka finansija tako i zbog zahtjevnosti posla deminiranja.
Više u video prilogu.
Sagovornici:
Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje i uklanjanje NUS-a, KUCZ Tuzla
Admir Hamidović, pripadnik tima Tuzla B, Tim za deminiranje FUCZ

Pročitajte...