Ove godine u TK mnogo više srednjoškolaca izabralo tehničke škole i zanate

Definitivno su ove godine učenici za upis u srednje škole na području Tuzlanskog kantona više birali stručna i tehnička zanimanja, nasuprot općem obrazovanju. Prema podacima koje su na temelju dva upisna roka prikupli u Ministarstvu za obrazovanje i nauku TK, čak 3.335 učenika upisalo srednje tehničke i stručne škole, a gimnazije tek 454 učenika. I dalje je najveći interes za zanimanje medicinara, a neka od od usmjerenja za deficitarna zanimanja nisu uspjela formirati odjeljenja, uprskos podsticajnim stipendijama koje nudi kantonalna Vlada.

novinar Azra Mešić

Nakon drugog upisnog roka u srednje škole na području TK upisano je 3.890 učenika. Formirano je ukupno 183 odjeljenja.

– Ono što smo mi govorili i ranije je da je Ministarstvo davalo saglasnog za formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika. Rekli smo da ćemo u tehničkim školama davati saglasnost za 15 učenika, plus. Zatim u stručnim školama treći stepen 12 i više te u stručnim školama za deficitarna zanimanja 10 i više učenika, kaže Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK.

U rubnim općinama u kojima je manje djece, škole su dobile saglasnost i na manji broj učenika, kažu u Ministarstvu. Tako će ove godine, prema aktuelnim podacima u prvi razred gimnazija na području Tuzlanskog kantona krenuti 454 učenika. U tehničke škole 2056 učenika. U stručne 1219. U umjetničke škole će 62, a u vjerske 105 učenika. Naredne školske godine u odnosu na prošlu Tuzlanski kanton će u prvim razredima imati  srednjoškolaca manje.

Školska 2020/2021.              Školska 2019/2020.

Gimnazije 454                      Gimnazije 521

Tehničke škole 2056            Tehničke škole 1998

Stručne 1219                       Stručne 1444

Umjetničke 62                      Umjetničke 51

Vjerske škole 105                 Vjerske škole 124

– Mi smo ove godine upisali odjeljenje više u odnosu na prošlu godinu. Popunili smo sva tehnička odjeljenja. Po planu smo imali 4 odjeljenja i 4 odjeljenja su i formirana. Ono gdje smo imali malo veća očekivanja, to su bili zanati. Formirali smo jedno odjeljenje zanata, kaže Mevludin Ferhatović, direktor Građevinsko-geodetske škole u Tuzli.

Najveće škole u Tuzlanskom kantonu, mješovite srednje u Živinicama i Gračanici ispunile su ambiciozne planove upisa. Osim velikog interesa za stolare, mehaničare i električare, Živinice su nakon nekoliko godina dobile i cijelo odjeljenje cvjećara. Gračanica bilježi značajniji upis u tehničke, nego u stručne škole, ali nisu uspjeli formirati odjeljenja za obrazovanje kuhara i keramičara.

– Ostala odjeljenja su puna. Imamo do 25 učenika, a ono što je već tradicionalno prisutno je da se najveći broj učenika opredjeljuje za Medicinsku školu i Mašinsku tehničku školu. Tako je bilo i ove godine kada su u pitanju tehničke škole. Učenici koji su upisali smijer zavarivač i učenici koji su upisali smijer krojač ove godine će imati mogućnost da apliciraju na stipendiju. Prošle godine je bio isti kriterij i veliki broj naših učenika su bili stipendisti od strane Ministarstva za obrazovanje, odnosno Vlade TK, Samida Husičić, pedagogica u MSŠ Gračanica

Među deficitarnim zanimanjima za koje će biti osigurano stipendiranje su i ove godine zavarivač, zidar-fasader-izolater, krojač, konobar, kuhar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa.

– Imam osjećaj da je to pilo vode, da smo došli do učenika i njihovih roditelja, da smo rekli da su to zanimanja koja su tražena. Da djeca imaju priliku da s tim zanimanjima nađu posao na tržištu rada, da se to čulo i ove godine, imamo povećanje broja učenika u takvim školama, dodaje resorna ministrica.

Ove godine dosta se odličnih učenika odlučilo za stručne škole, kaže direktor tuzlanske Građevinsko-geodetske.

– To je po mom mišljenju jedan jako ispravan potez jer dobar keramičar u budućnosti može zarađivati po mojoj slobodnoj procjeni više nego inženjer, kaže on.

Manji interes za gimnazije ipak nije ugrozio rad ovih škola u narednoj školskoj godini. Sve su uspjele formirati barem po jedno odjeljenje kao što je slučaj u Lukavcu. A pozitivan primjer je Gimnazija u Gračanici koje je ove godine upisala 12 učenika više nego prošle.

Pročitajte...