Ovisnost o Internetu sve veći problem medju mladima u BiH

Od svoje pojave, Internet je postao neizostavni dio svakodnevice većine ljudi,a njegova upotreba je u stalnom porastu, posebno među mladim osobama. U posljednje vrijeme, pojavljuje se i problem ovisnosti o videoigrama i internetu. Kod odraslih osoba granica za pretjerano korištenje interneta je 5-6 sati dnevno, dok je kod adolescenata granica 2-3 sata dnevno. Ovaj ozbiljan problem uzima maha i među bh. populacijom, posebno djecom i mladima. Prvi pacijenti iz BiH kod kojih je dijagnosticirana ovisnost o internetu i videoigrama, stručnu pomoć već su potražili u Tuzli.