Potrebna veća podrška donosilaca odluka u BiH u borbi protiv korupcije

SARAJEVO, 22. januara (FENA) – Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić ocijenio je da je potrebna veća podrška i pomoć donosilaca odluka u Bosni i Hercegovini kako bi Agencija mogla na adekvatan način odgovarati na svoje zadatke u pogledu prevencije i borbe protiv korupcije.

S druge strane, dodao je, današnji sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalnim predstavnikom EU Larsom-Gunnarom Wigemarkom potvrdio je da je podrška EU u tom kontekstu nesebična.

– Bez međunarodne pomoći ova Agencija, ali i tijela za borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti, ne bi mogli prezentirati adekvatne rezultate kada je u pitanju antikorupcijski mehanizam borbe protiv korupcije – kazao je Šabotić nakon današnjeg sastanka u Istočnom Sarajevu.

Istakao je da je zadnji IPA projekt – Podrška tijelima za sprječavanje korupcije jasnim projektnim rješenjima u velikoj mjeri doprinio jačanju kapaciteta u borbi protiv korupcije te da, zahvaljujući naporima Agencije, BiH danas ima 13 tijela, 11 strategija i 13 akcionih planova.

– Ove rezultate smo postigli na osnovu koordinacije agencije prema nižim nivoima vlasti u BiH. S druge strane, naišli smo na saradnju tih ljudi koji su spremni da se uhvate u koštac kada je u pitanju prevencija i borba protiv korupcije – rekao je Šabotić.

Međutim, naglasio je da su tim ljudima potrebni materijalni i tehnički uslovi, kadrovska, finansijska, ali i svaka druga vrsta pomoći. U tom dijelu, kaže, Agencija im ne može pomoći, ali su o tom pitanju danas informirali ambasadora Wigemarka.

Šabotić je također informirao šefa Delegacije EU o kadrovskoj popunjenosti, organizacionoj strukturi te zakonima po kojima Agencija postupa.

Napomenuo je da je Agencija 12. aprila prošle godine uputila Parlamentarnoj komisiji inicijativu za izmjenu Zakona o Agenciji i Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije kako bi dobili bolje alate za borbu protiv korupcije.

Novinarima se obratio i ambasador Lars-Gunnar Wigemark koji je kazao da je u toku izrada nove Strategije za šest zemalja zapadnog Balkana, koja se radi u saradnji sa svim zemljama članicama EU.

S tim u vezi, nagovijestio je da će vladavina prava biti jedna od najvažnijih elemenata ove Strategije, uključujući i mjere za borbu protiv korupcije.

Wigemark je mišljenja da se napori i aktivnosti u borbi protiv korupcije ne trebaju dešavati samo na državnom nivou već i na svim nižim nivoima vlasti, uključujući, osim entiteta, i kantone.

Stoga je pozvao sve relevantne aktere u BiH na svim nivoima vlasti da sarađuju sa Agencijom za prevenciju protiv korupcije, jer se radi o zajedničkom problemu koji se tiče svih u državi.

– Ono što je BiH potrebno je jedna aktivnost koja se provodi na području cijele zemlje, a koja uključuje apsolutno sve institucije i sve nivoe vlasti, sve segmente društva, uključujući i obrazovni sistem, jer je mlade ljude potrebno učiti da ne budu kao stariji – rekao je specijalni predstavnik EU.

Budući da Agencija ima preventivnu funkciju, što znači da ne radi na slučajevima korupcije kada se oni već dese, te da su zaprimili značajan broj anonimnih prijava slučajeva korupcije, Wigemark je pozvao i pravosudne institucije da sve informacije koje dobiju od Agencije uzimaju za ozbiljno, u okviru jedne poboljšane saradnje sa svim tijelima nadležnim za borbu protiv korupcije.

Poručio je da će EU nastaviti sa još aktivnijom podrškom Agenciji za prevenciju korupcije, ali ne samo njima, već i tijelima na entitetskim i nižim nivoima, jer, kako je rekao, nerealno je da sama Agencija ulaže napore u borbi protiv korupcije.

– Ovo je nešto što zahtijeva masovniji otpor u društvu – zaključio je Wigemark, dodavši da, iako je korupcija duboko ukorijenjena u samom sistemu, još uvijek postoje ljudi koji ne žele biti dio te priče te da izbor uvijek postoji.

(RTVTK/FENA) M.L.

Pročitajte...