Pandemija pogoršala položaj romske zajednice, nizak procenat imunizacije idalje problem

Pandemija je dodatno pogoršala ionako težak položaj romske zajednice u BiH, pokazala su istraživanja udruženja koja se bave podrškom Romima u našoj zemlji. Sada se susreću sa novim problemima u pogledu vakcinacije protiv koronavirusa. No, i stari problem godinama stagnira. Stopa vakcinacije djece u romskim zajednicama idalje je niska. Kvalitet života ove populacije, mogao bi biti značajno unaprijeđen kvalitetnijem pristupu zdravstvenoj zaštiti i obrazovanjem o značaju vakcinacije koja ne samo da je obavezna, nego je najvažniji način zaštite.

Iako su sva djeca u BiH, uključujući i romsku, zdravstveno osigurana u dobi do šest godina bez obzira da li njihovi roditelji imaju zdravstveno osiguranje, samo mali broj njih prolazi redovan program vakcinacije. Istraživanja koja se provode u BiH, pokazuju da skoro svako treće dijete nema uredan vakcinalni status, a u marginalizovanim zajednicama, kakve su romske koje žive u teškim socio-ekonomskim uslovima, procenat vakcinisane djece je manji od 5. Iz Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost Tuzla“, navode da je zadovoljavajući procenat vakcinisane djece u onim zajednicama sa kojima oni sarađuju gdje konstantno rade na podizanju svijesti o važnosti imunizacije.

Bitno je naglasiti da za redovnu imunizaciju nije nužno potrebno da djeca budu u sistemu zdravstvene zaštite, odnosno vakcinisati se mogu i djeca koja nemaju zdravstvenu knjižicu, dodaje sagovornica. S druge strane, i Udruženje roma Euro rom duži niz godina, također implementira aktivnosti podržane od federalnog Zavoda za javno zdravstvo u cilju jačanja svijesti romske populacije o značaju imunizacije.

Pandemija je dodatno pogoršala ionako težak položaj romske zajednice u BiH, pokazala su istraživanja udruženja koja se bave podrškom Romima u našoj zemlji. Sada se susreću sa novim problemima u pogledu vakcinacije protiv koronavirusa. Mišljenja su iz ova dva udruženja da je potrebno uraditi mnogo toga na kvaliteti života, a tragom ove priče prvenstveno apeluju na vakcinaciju.

(Opširnije u videu).