Parlament FBiH sutra o antikorona zakonu i rebalansu budžeta

Predsjedavajući Mirsad Zaimović sazvao je za sutra vanrednu, online sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem su predloženom dnevnom redu odluka o rebalansu ovogodišnjeg budžeta FBiH i …

…Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Oba ova akta upućena su u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, kao i predloženi zakon o izvršenju (rebalansiranog) federalnog budžeta, kao prateći akt izmijenama i dopunama najvažnijeg finansijskog dokumenta Federacije.

Među ostalim najavljenim tačkama dnevnog reda, koje su, kao i prethodne, vezane za odgovor na epidemiju koronavirusa i njene ne samo zdravstvene posljedice, jesu odluke o davanju saglasnosti Predstavničkog doma na izmjene i dopune ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, kao i Federalnog fonda solidarnosti te odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za obnovu i razvoj (IBRD) za hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja FBiH u okviru instrumenta Međunarodnog monetarnog fonda za brzo finansiranje (RFI) također je u predloženom dnevnom redu. 

Pročitajte...