Personalna asistencija kao uvjet za samostalan život osoba sa invaliditetom

  1. maj obilježava se kao Međunarodni dan samostalnog života.Tim povodom Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla realizirali su kampanja „Personalna asistencija kao osnova za samostalan život osoba sa invaliditetom“. Ismeta Mujić majka je 19 godišnje Šefike.  Kao roditelj osobe sa invaliditetom ona je isto toliko godina i njen personalni asistent. Projektom „Personalna asistencija kao osnova za samostalan život osoba sa invaliditetom“ dobila je priliku da svoje sposobnosti iskoristi pomažući nekome drugom koji ima slične potrebe kao i njena kćer. Šefika Mujić ovim je projektom dobila priliku da sa perdonalnim asistentom doživi novu razinu slobode.

Projektom pesronalne asistencije bilo je obuhvaćeno 15 mladih osoba sa invaliditetom. Oni su imali priliku da iskoriste 50 sati aktivno provedenog vremena sa asistentom planirajući svoj život i slobodno vrijeme onako kako su to željeli, samostalno. Današnjom uličom akcijom željeli su ukazati javnosti koliko su osobe sa invaliditetom ograničene i koliko im je malo potrebno da budu jednaki u ostvarivanju svojih temeljnih prava, kao što je iskorištavanje svih svojih  kapaciteta. OK

Pročitajte...