Peta međunarodna konferencija „Ekonomija integracija“ (FOTO)

U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas je otvorena peta po redu međunarodna naučna konferencija „Ekonomija integracija“. U fokusu ovogodišnje konferencije, koja će biti održana od 7. do 9. decembra bit će uloga ekonomske misli u savremenom okruženju.

Svečanosti otvorenja ove konferencije danas je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

„Ova konferencija pokazatelj je i da se kriza i rizik istovremeno mogu poimati i kao izazovi i mogućnosti, te u skladu s tim i poticaji za nove poslovne poduhvate. Poseban značaj u tom svjetlu imaju naučna saznanja, pretočena u radove, čijoj ćemo prezentaciji imati priliku da prisustvujemo u narednim danima Konferencije. Istaknuta imena naučnika i stručnjaka u oblasti ekonomskih nauka, koji su prisutni i danas na otvaranju Konferencije i koji će svoje radove i viđenja prezentirati u naredna dva dana, garant su kvaliteta i značaja koji ova konferencija nosi“ rekao je premijer Gutić i dodao da je  Vlada Tuzlanskog kantona, u svom dosadašnjem radu, pokazala da svaku kriznu situaciju, počev od očuvanja stabilnosti budžeta, pa do problema u privrednim subjektima, uistinu doživljavala kao izazov.

„Dokaz toga su i evidentni pomaci u rješavanju problema koji ovaj region opterećuju već duži niz godina. Također, dokaz toga su i evidentni ekonomski pokazatelji. Evidentan je porast broja zaposlenih sa oko 84.000 na oko 100.000 uz dodatnih oko 5.000 osoba zaposlenih u obrtu.  Na Tuzlanskom kantonu bilježi se porast obima industrijske proizvodnje od 6,6%. U Federaciji BiH je to 2,6%. Bilježi se i porast izvoza za oko 6%, dok je uvoz ostao na istom nivou. Istovremeno je na federalnom nivou registrovan rast izvoza od 1,9% i uvoza 6,95%. Posmatramo li vanjskotrgovinsku razmjenu Tuzlanskog kantona, u protekloj poslovnoj godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila je rekordnih 83,59%, dok istovremeno taj pokazatelj za Federaciju BiH iznosi 57%. Također, Tuzlanski kanton u ukupnom izvozu u FBiH učestvuje sa 20%. Sve ovo govori u prilog upravo tezi da je jedan od pokretača razvoja FBIH i kao takav stabilizacijski faktor u regiji“, zaključio je premijer Gutić.

Premijer je također izrazio zadovoljstvo što će ove godine u okvirima Konferencije biti upriličen i Biznis forum pod nazivom „Academy2business“ od kojeg se očekuje da uradi upravo ono na čemu Vlada insistira.

„Insistiramo na jačem povezivanju Univerziteta i privrede, na školovanju kadrova koji imaju ona znanja i vještine za kojima privreda iskazuje svoj interes. U ovom slučaju se radi o ekonomiji, i očekujem da će ovaj forum ponuditi određene smjernice, koji će biti polazna osnova za inoviranje studijskih programa, silabusa i uopće za inoviranje znanja koje profesori i saradnici treba da prenesu na naše studente“, rekao je Gutić, te Univerzitetu u Tuzli, Ekonomskom fakultetu i istaknutim profesorima čestitao i zahvalio na organizaciji ovog naučnog skupa, a učesnicima zaželio da Kongres rezultira naučnim i stručnim uspjehom.

Pročitajte...